Skip to content

Poticanje upita od strane potencijalnih kupaca

Ako ste uspješno odradili prvu fazu gdje je veći broj potencijalnih kupaca saznao za vas, onda je vrijeme da počnete prikupljati kvalitetne upite!

Današnji potrošač ima znanje i razumije kako donijeti bolje odluke o kupnji, educirajući se o tome što kupuje.

– U ovoj fazi želimo potencijalnog kupca educirati o tome što nudimo, zašto su naš proizvod ili usluga jedinstveni i kako će im to koristiti!

– Vaš kupac ima ograničenu količnu vremena i pažnje na raspolaganju, što znači da moramo puno energije i resursa uložiti u edukaciju potencijalnih kupaca kako bi ih potaknuli da počnu postavljati upite putem telefona, e-maila, Facebook i Instagram poruka. 

– Bitno je napomenuti da u ovoj fazi ne smijemo prerano krenuti s direktnom prodajom, jer će neki kupci odustati zato što smo ih u fazi promišljanja tjerali da donesu odluku.

Cilj ove faze je da vas potencijalni kupci uzmu u obzir i da vas ne izostave tijekom procesa usporedbe s konkurentskim proizvodima ili uslugama!

Za poticanje potencijalnih klijenata na slanje upita sukladno strategiji oglašavanja provodimo: 

Oglašavanje Google ads
Oglašavanje putem Google prikazivačke mreže(baneri na portalima, Gmail kampanje, Youtube video kampanje) i oglašavanje putem Google pretraživačke mreže

1260673
Oglašavanje na Facebooku

69a3626742c4b92dabea987a136d5363
Oglašavanje na Instagramu

174881
Kreiranje obrazaca za upite u WordPress web stranicama

Kreiranje Google My Business profila

Oglašavanje na Linkedinu
Oglašavanje na Linkedinu